HAri Pertama Keg1atanSAS dan PAS SD Negeri 3 Kapongan